Pohdintaa maaseudun kannattavuudesta

29.03.2019

Keskustelu maatalouden kannattavuudesta on itsestäänselvä asia, mutta maaseudun kannattavuus? Joillain mittarilla pitäisi, jotta huomio saataisiin paremmin maaseutuun, sen vaikutuksiin ja ongelmiin.

Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi asetettiin eläkkeellä olevan OP:n pääjohtajan Reijo Karhisen tehtäväksi eri keinojen selvittäminen. Karhinen on tehnyt hyvää työtä ja on luovuttanut esityksensä keinojen toteuttamiseksi. Siitä voi lyhyesti todeta, että esitykset ovat hyviä, mutta joiltakin osin puutteellisia, joskin toimeksiantoon eivät sisältyneet kaikki maaseutua "pelastavat" asiat. Mutta heti perään voisi sanoa, että näiden asioiden olisi pitänyt olla keskeisesti mukana. Yritän seuraavassa lyhyesti kertoa, miksi olisi pitäyt olla. Maatiloilla on aivan keskeinen rooli koko maaseudun hyvinvoinnissa.

Karhisen esityksen mukaan mm. maatalouden tuet voitaisiin poistaa niiltä tiloilta, joilla myyntitulo jää alle 20 000 euroa per vuosi. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että 57% nykyisten tukien saajista jäisi ilman tukea. Pitää muistaa, että hyvin monet nyt kannattamattomat tilat toimivat muiden tulojen turvin, kun tilasta ei ole haluttu luopua. Tuen saamatta jääminen merkitsisi kuitenkin sitä, että tuotannosta olisi luovuttava. Mitä siitä seuraisi? Maaseutu autioituu nykyiselläänkin hurjaa vauhtia, pitääkö kehitystä vielä nopeuttaa lopettamalla pienten tilojen tuet ja elinmahdollisuus? Näillä tuilla ei ole budjetissa paljonkaan merkitystä, mutta maaseudun asuttuna pitäminen edellyttää elinehtojen säilyttämistä. Se on erittäin suuri haaste jo tälläkin hetkellä. Tyhjiä asuntoja on jo myynnissä paljon ja nyt pitäisi ottaa käyttöön kaikki keinot, jotta maaseutu pysyy asuttuna. Mielestäni niille "sitkeille", jotka viljelevät pieniä tiloja pienillä tuloilla, tulisi myöntää tukien lisäksi uutteruudesta "pinta-alalisää" tai "maaseutulisää", joka tukisi maaseutua monella tapaa. Näin menetellään mm. Norjassa, jossa syrjäseudulla asuvat saavat helpotuksia, mm. opintolainat annetaan anteeksi. Tällä hetkellä rakennekehitys on hyvin nopeaa, kaikenkokoiset tilat lopettavat kannattamattomina, tuotanto siirtyy parhaille tiloille, joilla on mahdollisuus laajentaa tuotantoa joko tilan kannattavalla tuotannolla, mutta hyvin usein myös ulkopuolisten tulojen avulla laajennetaan tuotantoa ja sijoitetaan tulevaisuuteen.

Maatalouden harjoittamisen on oltava kannattavaa. Nyt on nähtävissä, että tuotanto rapistuu, uusintainvestointeja ei pystytä tekemään, tuotantomäärät ovat laskeneet, nuorten kiinnostus tuotannon jatkamiseen hiipuu ja omavaraisuus on alle oman kulutuksen. Tästä kaikesta seuraa se, että paitsi maatalouden kannattavuus on huono, niin myös maaseudun "kannattavuus" on samalla vielä huonompi, maaseudun palvelut katoavat, jäljelle jäävät joutuvat maksumieheksi niin paljosta, että kohta puoliin ei kenenkään kannata asua maaseudulla. Esim. Kiikoisissa oli muutama vuosi sitten 100 maatilaa ja jos Karhisen esittämät toimenpiteet toteutuvat, niin Kiikoisissa on ehkä kymmenen kannattavaa ja toiminnassa olevaa tilaa, muilla tiloilla asutaan, jos töitä on riittävän lähellä ja on varaa kulkea sähkö-, kaasu, tai muilla bioenergiakäyttöisillä ajoneuvoilla. Monet toimenpiteet kuitenkin edesauttavat kehitystä, jossa maaseutu tyhjenee. Sitäkö haluamme, rapistuvia rakennuksia ilman asukkaita? Monet ihmiset haluavat kuitenkin lähelle luontoa, pidetään huolta, että siihen on kaikilla halukkailla mahdollisuus.

Maataloudella on Suomessa paljon mahdollisuuksia, ja koosta riippumatta maatila ja maaseutuympäristö antaa myös mahdollisuuksia kehittää uutta ja harjoittaa muuta yritystoimintaa. Viime vuosina onkin ilmestynyt uusia tuotteita esimerkkinä uudet kauratuotteet, joilla on vaikutusta myös raaka-aineen hintaan. Pieni tila voi pärjätä monipuolisuudella, naapurien yhteistyöllä, sivuansioilla, metsätuloilla ja erilaisella yritystoiminnalla. Usein on myös niin, että näissä yrityksissä tavoitellaankin vain riittävää toimeentuloa, koska halutaan asua maaseudulla lähellä luontoa. Voiko siis maaseudun kannattavuutta mitata? Mielestäni voi. Kannattava maaseutu tarkoittaa tyytyväisiä, lähellä luontoa asuvia asukkaita, maaseutua, jossa ns. infra on kunnossa, palvelut toimivat ja ovat riittävän lähellä. Vastakohtana tälle on se, että kaikki palvelut etääntyvät liiaksi, maatalous voi huonosti, tiet ovat huonossa kunnossa, asukkaat joutuvat muuttamaan sinne, missä palvelutkin ovat. Kehitys on tässä suhteessa nyt jo huolestuttava.

Uskon maataloudessa parempaan huomiseen monessa suhteessa, eiköhän viime aikoina ole mm. tuottajahinnoissa koettu pohjanoteeraukset, suunnan pitää olla ylöspäin monilla eri keinoilla. Kumman maaseudun me haluamme? Huoli väestön vähenemisestä ei koske pelkästään maaseutua, viimeisimpien selvitysten mukaan vain Helsinki, Tampere ja Turku lisäävät asukaslukuaan. Muu suomi alueesta riippuen joutuu miettimään mitä asialle voisi tehdä, ja mitkä ovat sopeutuskeinot väestön vähenemisessä.

-Pertti