Maakunta- ja sote-uudistuksesta

27.03.2019

Hallituksen yksi suurista kärkihankkeista, sote- ja maakunta uudistus kaatui perjantaina 8.3.2019 maamme hallituksen ero- ilmoituksen yhteydessä.

Tunnustan heti alkuun, että pettymys oli minullekin todella suuri, sillä olemme eduskunnassa yrittäneet 4 vuotta luoda järjestelmää, jossa kaikille kansalaisille olisi voitu taata saman arvoiset ja saman hintaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko Suomessa. Tässä emme me Suomen Keskusta ja muutkaan hallituspuolueet onnistuneet, todella kovasta yrityksestä huolimatta.

Virheitä teki niin Keskusta, kuin muut hallituspuolueet ihan varmasti, mutta täytyy todeta, että kyllä oppositiopuolueet pitivät todella hyvin huolta siitä, että uudistusta ei koskaan saatu isoon saliin äänestettäväksi. Eduskunnan eri valiokunnat tarvitsevat tietenkin aina käsittelyilleen oman aikansa, mutta en voi välttyä ajatukselta, että osa aikataulujen pitkittämisestä oli kyllä aika kovastikin vain puolueiden välistä taktiikkaa. Monia alojen asiantuntijoita kuultiin tuhansia kertoja, ja se on kyllä minusta varsin suuri määrä. Mutta silti asiantuntijoita haluttiin yhä lisää. Tämä on seikka, joka minua itseänikin jäi vaivaamaan!

Totta kai eduskunta tarvitsee asiantuntijoita tulkitsemaan perustuslaillisia asioita ja palveluiden tuottamista, mutta jotenkin matkan varrella unohtui se, että 200 kansanedustajaa on valittu päättämään lakien hyväksymisestä tai hylkäämisestä, ei eri alojen asiantuntijat tai eduskunnan valiokunnat. Minä ainakin olisin halunnut päästä keskustelemaan sote- ja maakuntalakien hyvyydestä- tai huonoudesta eduskunnan täysistunnossa, jossa kaikkien eri edustajien mielipiteet olisivat tulleet julkisesti ilmi ilman asiantuntijoiden jatkuvaa erisuuntaista painostusta.

Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan ainoa tehtävä tulisi olla tarkastella yksiselitteisesti kaikkien lakiesitysten sopivuutta Suomen perustuslakiin ilman politisointia. Tapahtuiko nyt näin, hieman epäilen.

Sitten EU:n vahvistus lakeihin (nontifikaatio), sitä vaadittiin koko ajan tässä uudistusesityksessä! Ollaanko me Suomessa tultu siihen tilanteeseen, että jokainen suuri lakiesitys pitäisi lähettää EU:n hyväksyttäväksi? Jos näin on, silloin olemme kyllä antaneet Suomen kansan eduskunnan itsenäistä päätösvaltaa ihan väärille tahoille. Tämä vahvistusprosessi saattaa kestää pahimmassa tapauksessa 3 vuotta, joten kaikki suuret lakiehdotukset pitäisi odottaa hyväksyntää aivan liian kauan. Näin ei voi olla.

Tähän yhteyteen sopiikin kysyä, että miksikähän mikään puolue ei pyytänyt EU:n hyväksyntää sotilas- ja tiedustelulaeissa, jotka eduskunnassa hyväksyttiin yksimielisesti. Lakien hyväksyntä oli minustakin hyvä asia, mutta nämä lait menivät aika syvälle henkilöiden perustuslaillisiin asioihin, ja kukaan ei vaatinut EU:n hyväksyntää, joten ristiriita vaatimuksiin EU:n hyväksymisestä eri lakiehdotusten välillä on aika kirjava.

No se mitä nyt jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tapahtuu, jää nähtäväksi.

Seuraava hallitus tekee taas uudet linjaukset, ja toivottavasti kuntia ja kuntalaisia kuunnellen. Aika moni malli on tässä 12 vuoden aikana osoittautunut törmäävänsä perustuslaillisiin ongelmiin, joten uusia ideoita varmasti tarvitaan.

Se tässä kaikessa on kuitenkin tärkeintä, että terveydenhuollon- ja sosiaalitoimen palvelut toimivat jatkossakin kaikille kuntalaisille tasapuolisesti ja kattavasti, ja siihen uskon, tuli uusia palvelumalleja tai ei.

Sastamalassa ja muissakin kunnissa kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut toimivat varmasti hyvin jatkossakin. Kaupungit ja kunnat tekevät parhaansa, jotta kaikki kuntalaisten palvelut toimivat riittävän lähellä ja riittävän nopeasti kaikille käyttäjille. Sen eteen lupaan tehdä töitä jatkossakin!

-Pertti