Laadukas ruoka ja sen saatavuus ei ole itsestäänselvyys - Kasvavat sääriskit vaativat EU:n ja Suomen ruokastrategian uudistamista

03.08.2018

Koko pohjoista Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen kuivuus. Laadukas ruoka ja sen saatavuus ei ole nyt itsestäänselvyys. Ilmastomuutoksen johdosta säiden ääri-ilmiöt ja sääriskit huolestuttavasti kasvavat. Nyt vaaditaan niin EU:ssa kuin Suomessakin ruokastrategian uudistamista.

Luontoriskit jäävät nyt yksin viljelijöille ja samaan aikaan talouden puskureita ei ole usean huonon vuoden jälkeen. On kestämätöntä, että tässä tilanteessa markkinat ovat epäterveet ja kauppa halpuuttaa viljelijöiden kustannuksella. On myös ongelma, että Suomessa eikä EU:ssa ole enää toimivaa satovahinkojärjestelmää.

Ruoantuotantoon investoivat nuoret viljelijät eivät voi olla yksin luonnonriskien armoilla. Riskeihin ei voi varautua. Tämä voi vaarantaa sekä puhtaan ruoan laadun että saatavuuden. Ruoan saatavuus on tärkein osa ruokaturvaa.

EU-tukien aikaistus on hyvä asia, mutta ei ratkaise tilannetta. Nopeana toimena on Euroopan Unionin osalta tärkeää, että sen kriisirahasto olisi toimiva. Suomessa budjettiriihessä pitää tehdä linjaukset, jotka huomioivat tapahtuneet menetykset ja viljelijöiden vaikean kassakriisin. Toimiva satovahinkojärjestelmä tarvitaan riskien hallitsemiseksi.

Ja ennen kaikkea ruokasektorilla ei voi jatkua tilanne, jossa kauppa jatkuvasti halpuuttaa viljelijöiden kustannuksella riskien kasvaessa. Kaupan epäterveeseen halpuuttamiseen pitää löytyä ratkaisu. Tämä on niin tulevan elintarvikemarkkinalain, EU:n epäterveiden kauppatapojen sääntelyn, ruokavaltuutetun, pääjohtaja Karhisen työryhmän kuin koko ruokasektorin tärkein lähiajan yhteinen haaste.

Euroopan ja Suomen pitää torjua ruokakriisien syntyminen ruokastrategiaansa uudistamalla.

Lisätietoja: Kansanedustajat Pertti Hakanen (0500-505 9971), Olavi Ala-Nissilä (040-532 6633), Eerikki Viljanen (050-525 2727)