Kevätaurinko pistää miettimään tulevaa

05.04.2019

Näin kauniina kevätpäivänä, kun aurinko paistaa miltei pilvettömältä taivaalta ja lumihankien alta sitkeimmät kasvit alkavat jo vihertämään, pysähtyy sitä miettimään ajan nopeaa kulkua ja sitä kuinka ensimmäinen kansanedustajan kausikin on jo miltei ohi. Kiertäessäni vaalikentillä myös karjalaisuus nousee ajoittain esiin. Etenkin jos vaaliteltalla pistäytyjä tietää entuudestaan luottamustehtäväni Karjalan Liiton puheenjohtajana ja alamme siten luontevasti puhumaan karjalaisesta kulttuurista, tai jos minua pyydetään esittelemään itseni, jolloin nostan karjalaiset juureni aina esille. On mielenkiintoista huomata, että monille helppo väylä keskusteluun onkin karjalaisuus. Karjalaisuus ei sido poliittiseen puolueeseen, joten aiheesta keskustelu on hyvin luontevaa erilaisten ihmisen kanssa.

Karjalaisuudesta, sen säilyttämisestä evakkojen uudelleen asuttamisessa ja karjalaisen kulttuurin elävänä pitämisestä saisi tosin halutessaan hyvinkin poliittisen keskustelun aikaan. Muistellessa historiaa tai käydessä läpi rahoituksen jakamista tai siitä leikkaamista Karjalan Liitolle, voisi syntyä keskustelu, jos toinenkin eri puolueiden välillä, mutta kokonaisuudessaan olen iloinen siitä, että konsensus karjalaisen kulttuurin vaalimisessa on miltei kaikilla puolueilla sama: se halutaan säilyttää elävänä osana kulttuuriperintöämme. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut viimeisen neljän vuoden aikana olla myötävaikuttamassa karjalaisen kulttuurin elinvoimaisuuteen, muun muassa nostamalla Karjalan Liiton valtionavustusta ja toimimalla eduskunnan Karjala-kerhossa esitellen liiton toimintaa muille kollegoilleni. Toivottavasti saan tämän aseman pitää vielä ansaitsemalla paikkani tuleville valtiopäiville.

Uskon, että omien juurien tunteminen tekee ihmisestä yhä tietoisemman myös ympäristöstään ja siitä millaisilla asioilla on vaikutusta siihen, minkälaisiksi persooniksi kasvamme. Olen elämäni varrella kohdannut monenlaisia haasteita, ala- ja ylämäkiä ja niistä selviytymien on kasvattanut luonnettani monella eri tapaa. Yksi oppi on ollut ylitse muiden: eläminen omien arvojen mukaan, vaikka houkutus tarttua helpompaan vaihtoehtoon olisi suuri. Kovan työn tulos tuntuu aina paremmalta kuin niin sanotut pikavoitot, joiden tulosten kestävyydestä on vain hatara arvaus. Olen myös oppinut sen, että myös epäonnistumiset ovat välillä se suurin lahja minkä voi saada. Niistä pitää oppia, katsoa peiliin ja pohtia olisiko voinut tehdä toisin tai hyväksyä se, että teki kaiken niin kuin olemassa olevilla tiedoilla pystyi vain tekemään ja aina ei vaan voi kaikkeen vaikuttaa. Viime vaalikausi on todella kasvattanut ja opettanut ja todella toivon, että saan jälleen seuraavalla vaalikaudella olla edistämässä niin maaseudun, perheiden kuin karjalaisen kulttuurin asemaa!

Politiikan tekemisen täytyy aina pohjautua arvoihin ja moraaliin. Yhteistyötä ja kompromisseja tulee tehdä, mikä vaatii jatkuvaa arviota siitä, missä asiassa on valmis joustamaan ja missä ehdottomasti ei. Maailma muuttuu, tiede menee eteenpäin ja onneksemme demokratiassa vaikuttamisen keinot ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Toivon siis, että sinä käytät mahdollisuuttasi vaikuttaa ja käyt äänestämässä viimeistään äänestyspäivänä 14.4, jotta saamme maahamme mahdollisimman hyvän ja kansamme arvoja vaalivan edustuksellisen demokratian!


Pertti Hakanen

Karjalan Liiton pj

Kansanedustaja


(Sanomalehti Karjala 4.4.2019)