Keskustan Hakanen:  Metsästystä halutaan helpottaa monipuolistamalla pyyntitapoja ja nostamalla ajokoirien sallittua säkäkorkeutta

16.01.2019

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti (14.1.2019) lausunnoille luonnoksen metsästysasetuksen muuttamista koskevasta valtioneuvoston asetuksesta. Keskustan kansanedustaja Pertti Hakanen on pääosin tyytyväinen asetukseen suunniteltavista muutoksista, mutta nostaa esille, että esitetyt toimenpiteet ovat vielä riittämättömät peurakannan merkittävään karsimiseen. Tärkeimpinä uusista muutoksista hän pitää ajavien koirien säkäkorkeuden noston, hirven jousimetsästyksen sallimisen sekä villisian loukkopyynnin.

- Uudet metsästysmuodot mahdollistavat parempaa kannanhoitoa, mutta niiden tehokkuutta on kuitenkin vaikea mitata. MTK:n eduskuntavaalitavoitteeksi on asetettu, että valkohäntäpeuran vasaa voisi metsästää ilman pyyntilupaa. Pelkän vasan vapauttaminen pyyntiluvasta ei poistaisi maanomistajilta oikeutta saada vahingonkorvauksia valkohäntäpeuran aiheuttamista vahingoista. Tämän kaltaisen muutoksen käynnistäminen tulisi laittaa alulle vielä tämän vaalikauden aikana, Hakanen toteaa.

Ministeriön tekemässä muutosesityksessä koirien säkäkorkeutta nostetaan 28 sentistä 39 senttiin, joka mahdollistaa muun muassa dreevereiden käyttämisen ajossa. Tämän arvioidaan edistävän etenkin hirvieläinten kantojen hallintaa. Muutoksilla halutaan monipuolistaa jahtitapoja ja niiden uskotaan saavan myös uusia harrastajia metsästyksen pariin.

- Korkeampi säkäkorkeus mahdollistaa myös paksummassa lumipeitteisessä maastossa liikkumisen ja ajometsästys koirilla on varmasti etenkin nuorten mieleen, sen sosiaalisuuden ja mukaansatempaavuuden vuoksi. Kaikenlainen metsästykseen liittyvä lainsäädäntötyö ja yhteistyö metsästäjien sekä maanomistajien kanssa edistää metsästysharrastuksen kiinnostavuutta, Hakanen arvioi.