Hakasten kesäisessä illanvietossa maistui sekä puhutti kotimainen ruoka

03.08.2018

Kohokohtana illanvietossa olivat kansanedustajien puheenvuorot, joita tuli pitämään MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen ja Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä.

Puheissa oli kuultavissa todellinen huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamista haasteista kotimaiselle maataloudelle sekä ruokaturvalle. Ed. Viljanen puhui siitä, miten tulisi luoda kestävä järjestelmä tämän kaltaisten kriisivuosien taloudellisten haittojen ehkäisemiselle ja siitä, miten turvaamme jatkossa omavaraisuutemme. Koko pohjoista Eurooppaa on koetellut poikkeuksellinen kuivuus ja Pro Agrian arvion mukaan sato jää jopa puoleen viime vuoden sadosta. Kyseessä on siis todellinen kriisivuosi.

Lakien osalta olisi tärkeää joustaa erilaisissa tuottajan kohtaamissa tilanteissa, jos esimerkiksi rehun riittävyys on vaakalaudalla. Puheissa perään kuulutettiin myös reiluja kauppatapoja ja sitä kuinka tärkeässä roolissa kauppa on kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuudessa ja sen mahdollisuuksissa kilpailla korkealla laadulla myös vastaisuudessa.

Myös politiikan tekemisestä oltiin huolissaan, kun kokenut kansanedustaja Ala-Nissilä kertoi politiikan muuttuneen yhä enemmän siihen suuntaan, jossa yhteisen hyvän tekemisen sijasta tehdään jatkuvaa vaalityötä ja tärkeiden uudistusten läpivieminen voi siten jäädä poliittisen pelin varjoon.

Kansanedustajat Hakanen, Ala-Nissilä ja Viljanen löysivät kesäillassa konsensuksen siitä, millä keinoilla kotimainen ruoantuotanto tulisi nostaa yhä arvostetumpaan asemaan. Kansanedustajien yhteinen tiedote Sastamalassa käydystä keskustelusta "Kasvavat sääriskit vaativat EU:n ja Suomen ruokastrategian uudistamista" -on luettavissa alla.