Kirjoitukset ja tiedotteet

Tänään (7.2.19) julkaistu selvityshenkilö Reijo Karhisen kokoama raportti kattoi koko ruokaketjun ja osoitti, että vastuunkantoon tarvitaan elintarvikeketjun jokainen toimija. Raportissa esiteltiin monta laaja uudistusohjelma ja Karhisen mukaan 500 miljoonan euron lisäys maatalouden yrittäjätuloon vuositasolla on saavutettavissa. Keskustan...

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti (14.1.2019) lausunnoille luonnoksen metsästysasetuksen muuttamista koskevasta valtioneuvoston asetuksesta. Keskustan kansanedustaja Pertti Hakanen on pääosin tyytyväinen asetukseen suunniteltavista muutoksista, mutta nostaa esille, että esitetyt toimenpiteet ovat vielä riittämättömät peurakannan merkittävään...